ساعت برگزاری 28 دی‌ ماه ساعت 8 الی 16:30

راهنمای تدوین چکیده مقالات دومین کنفرانس بناهای بلند

Published in مقالات

راهنمای نگارش چکیده

  • رعایت دقیق آیین نگارش مقالات الزامی است.

 

برای دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله کلیک کنید.